RSS

ศีลอุโบสถ ข้อห้าม และ ข้อควรปฏิบัติ

31 ธ.ค.

ศีลอุโบสถ


1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการฆ่าหรือใช้ผู้อื่นฆ่ามีองค์ 5 คือ

สัตว์มีชีวิต1  รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต1  จิตคิดจะฆ่า1  พยามเพื่อจะฆ่า1  สัตว์ตายด้วยความพยามจะฆ่า1

2.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการลักหรือใช้ให้ผู้อื่นลัก มีองค์5 คือ

ของที่เขาหวงแหน1  รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน1  จิตคิดจะลัก1  พยายามเพื่อจะลัก1  ลักของเขาด้วยความพยามนั้น1  เช่นซื้อของหนีภาษีลักลอบผ่านด่านตรวจ  ซื้อของทำเลียนแบบ เช่น CDเพลง Copy  หนัง Copy ศีลขาดทันที

3.อะพรหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการประพฤติผิดพรมจรรย์  คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์  ถ้าเพียงจับมือถือแขนศีลยังไม่ขาด  หรือเพียงกอดจูบศีลยังไม่ขาด  แต่ศีลเศร้าหมองด่างพร้อย  การสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองก็ไม่ได้เช่นกัน

4.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการพูดเท็จ  การทำกิริยาท่าทางให้ผู้อื่นเข้าใจผิด  เช่นการสั่นหัวในเรื่องที่ใช่  พยักหน้าในสิ่งที่ไม่ใช่  ก็เป็นการมุสาเช่นกัน  มุสาให้เขาสบายใจก็ผิดศีลเหสือนกัน  การพูดคำหยาบศีลไม่ขาดแต่ทะลุ  และเป็นกรรมด้วย  การพูดส่อเสียดคือ  การที่เอาเรื่องที่คนหนึ่งพูดถึงอีกคนหนึ่งในทางที่ไม่ดีไปบอกผู้นั้น  เพื่อให้เขาแตกคอกัน  หรือเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนักใคร่เป็นพวกเดียวกับตน  ก็ทำให้ศีลด่างพร้อยไม่ดี  พูดเพ้อเจ้อไร้สาระเช่นกัน

5.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการดื่มเครืองดอง ของเมา อันเป็นที่ตั้งของความประมาท  รวมทั้งของที่เสพเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติด้วย  เช่น  ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน  ยาบ้า

6.วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล  คือเที่ยงวันจนถึงวันรุ่งขึ้น

-ศีลข้อนี้จะรับประทานอาหารได้ตั้งแต่รุ่งอรุณ  คือแสงพระอาทิตย์ส่องเห็นลายมือ  หรือส่องแสงเห็นใบไม้เป็นสีเขียว  จึงเริ่มรับประทานอาหารได้  จนกระทั่งถึงเที่ยงวัน  และควรแปรงฟันด้วย  เพื่อที่จะได้ไม่มีเศษอาหารล่วงลำคอจากเที่ยงวันไปแล้ว

สิ่งที่รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว

-ยารักษาโรคทุกชนิด

-น้ำปานะ  คือน้ำผลไม้ที่กรองแล้วไม่มีกาก  คั้นกรองจากผลไม้ที่มีขนาดตั้งแต่ลูกมะตูมลงไป  เช่นน้ำฝรั่ง  น้ำแอ๊ปเปิ้ล  น้ำกล้วย  น้ำชมพู่

ส่วนน้ำผลไม้มหาผล หมายถึง  ผลไม้ที่ใหญ่กว่าลูกมะตูม  ดื่มไม่ได้  เช่นน้ำสัปปะรด  น้ำแตงโม  น้ำส้มโอ  น้ำมะพร้าว

-เภสัชทั้ง5 มี  เนยใส  เนยข้น  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย  น้ำมัน

-น้ำตาลทุกชนิด  น้ำอัดลม  ชา กาแฟ  น้ำตะไคร้  น้ำขิง  ลูกอมที่ทำจากน้ำตาล

-สมอ  ลูกจัน  มะขามป้อม

ในส่วนของน้ำผัก  น้ำธัญพืช  เช่นน้ำเต้าหู้  น้ำข้าวทุกชนิด  น้ำถั่วทุกชนิด  นมทุกชนิด  โอวัลติน โกโก้  การแฟใส่ครีมเทียม  หลังเที่ยงวันไปแล้ว รับประทานไม่ได้

7.นัจจะคี ตะวาทิ ตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ทาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

แยกออกเป็น2 ส่วนคือ

-นัจจะคี ตะวาทิ ตะวิสูกะทัสสะนา เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง  ประโคมเครือง  ดนตรี ดูกีฬา  การละเล่น  ละคร  โขน  หนัง ต่างๆ  เว้นจากการวิ่ง  เล่นกีฬา  หมากรุก  ซ่อนหา  ผิวปาก  ตบมือเคาะจังหวะตามเสียงเพลง

-มาลาคันธะวิเลปะนะ ทาระณะมัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการปรพดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับ  เช่นสร้อยคอประดับ  สร้อยข้อมือ  แหวน  ต่างหู  ผ้าชายครุย  ดอกไม้  ของหอม  เครืองทา  เครืองย้อม  ขัดผิวให้งาม  แต่ถ้ามีเหตุ  เช่นเป็นผื่นคันสามารถมาแป้งแก้คันได้  ผิวแห้งทาโลชั่นได้  ริมฝีปากแห้งทาลิปมันไม่มีสีได้  ใช้ลูกกลิ้งเพื่อป้องกันขจัดกลิ่นกายได้  แต่ทาเพื่อให้หอมไม่ได้

8.อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการนั่งนอนหรือนอนบนที่สูง  ที่นอนใหญ่

-ที่นอนสูง  คือเตียงหรือตั่งขาเตียงหรือตั่งสูงเกิน 8 นิ้วพระสุคต  (นิ้วของพระพุทธเจ้า)  ประมาณ 10 นิ้ว 3 กระเบียด

-ที่นอนใหญ่   คือที่นอน  หรือเครื่องปูลาดที่มีขนาดใหญ่พอนางฟ้อนได้ 16 นางยืนรำได้

-ฟูกที่ยัดด้วยนุ่นหรือสำลี  ห้ามนอนเช่นกัน  แต่หมอนยัดด้วยนุ่น หรือสำลี  ใช้หนุนศรีษะได้

-เครืองปูลาดที่วิจิตรด้วยเงินทอง  ห้ามนั่ง หรือนอนเช่นกัน

ศีลอุโบสถที่รักษาในวันพระนั้น  สามารถสมาทานศีลด้วยตนเองรักษาศีลอุโบสถอยู่ที่บ้านได้  จะเริ่มสมาทานศีลอุโบสถในวันพระได้ตั้งแต่  รุ่งอรุณ  คือแสงพระอาทิตย์ส่องเห็นลายมือ  หรือเห็นใบไม้สีเขียวแล้ว  และเมื่อรุ่งอรุณในวันถัดไป  ศีลอุโบสถที่สมาทานไว้จะเหลือเพียงแค่ ศีล 5 หรือ ศีล 8 ตามที่ได้สมาทานรักษาไว้ก่อนหน้า  ที่จะสมาทานศีลอุโบสถในวันพระ  โดยไม่ต้องลาศีลอุโบสถ  เพราะในคำสมาทานนั้น  ได้ประกาศไว้แล้วว่า  จะรักษาศีลอุโบสถเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้น

ดูวิธีการสมาทานศีลอุโบสถได้ที่นี่

https://dhammataan.wordpress.com/2009/12/09/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96/

ที่มาจากอาจารย์ษิริพงษ์  อัครศรียุกต์

ขออนุโมทนาบุญ

กมลเวช เมืองศรี

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

13 responses to “ศีลอุโบสถ ข้อห้าม และ ข้อควรปฏิบัติ

 1. nouikk

  กุมภาพันธ์ 3, 2010 at 9:39 am

  ก่อนจะถืออุโบสถศีลให้คำสมาทานศีล อุโบสถอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา – พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ บริสุทธิ์หมดจด จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ได้ตรัสรู้ถูกถ้วนดีแล้ว

  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ – ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม – พระธรรมคือศาสนา อันพระผู้มีพระภาคเจ้า แสดงไว้ดีแล้ว

  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ- ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งพระธรรมเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ -หมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟัง ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว

  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ – ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งหมู่สงฆเจ้านั้น ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ (กราบ)

  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ

  (กรณี ว่าคนเดียวให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง ,ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

  ต่อด้วย
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
  ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

   
 2. Pitta tan

  กุมภาพันธ์ 12, 2010 at 2:44 pm

  สาธุ คะ

   
 3. ชินร์ ปาระมี

  มิถุนายน 5, 2010 at 11:49 am

  สาธุ สาธุ สาธุ

   
 4. อภิชา ถาศักดิ์กุล

  มิถุนายน 5, 2010 at 5:26 pm

  สาธุ

   
 5. ต้น

  มิถุนายน 6, 2010 at 3:17 am

  สาธุ สาธุ

   
 6. sttachai

  มิถุนายน 6, 2010 at 7:17 am

  สาธุ สาธุ สาธุ ……….ขอขอบคุณและขออนุโมธนา ในบุญกุศลที่บอกมานี้ด้วยครับ / น้าชัย

   
 7. กรภัทร์

  มิถุนายน 7, 2010 at 1:13 am

  อนุโมทนาด้วยครับ อย่างไรผมอยากจะไปเข้าวัดถือศีลอุโบสถจะทำได้ที่ไหนบ้างครับ สักวันหนึ่ง

   
  • กมลเวช เมืองศรี

   มิถุนายน 11, 2010 at 2:53 am

   คุณสามารถถือศีลอุโบสถได้ที่บ้านคุณเองเลยครับ
   ผมแนะนำหนังสือธรรมะ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด
   คือ “ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า” ของอาจารย์ศิริพงษ์ อัครศรียุกต์ การันตีครับ

    
 8. wiwat

  มิถุนายน 11, 2010 at 1:55 pm

  ขอบคูณมากครับที่ส่งข่าวดีดีมาให้ครับ

   
 9. อนุสรณ์

  มิถุนายน 13, 2011 at 6:49 am

  สาธุ

   
 10. สรวิทย์

  พฤษภาคม 2, 2013 at 1:16 am

  สาธุ

   
 11. สะพาน บุญ

  สิงหาคม 4, 2013 at 2:33 pm

  ศีล 8 ข้อ วิกาละโภชนา พระครูที่วัดญาณเวศกวัน ท่านบอกว่า นมและผลิตภัณฑืจากนม ทานได้ เพราะ มีบัญญัติไว้ 2 บัญญัติ(จำชื่อไม่ได้) อันหนึ่งว่าได้ อีกอันหนึ่งว่าไม่ได้ ถือว่าเป็นโภชนาอันปราณีต แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า อันไหนบัญญัติก่อน/หลัง จึงให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักจะถือปฏิบัติค่ะ ตกลงดิฉันจะเชื่อใครดีคะ

   
  • กมลเวช เมืองศรี

   สิงหาคม 6, 2013 at 2:11 am

   เชื่อพระพุทธเจ้าครับ ในพระไตรปิฎก นมถือเป็นอาหาร ไม่สามารถทานได้ในวันที่ถือศีลอุโบสถครับ

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: